GreenVentures

"We ontwikkelen, faciliteren en managen investeringen in hernieuwbare energie projecten."

Wie zijn we?

GreenVentures werd opgericht door deskundigen in de hernieuwbare energiesector. Ze zijn gebeten door de techniciteit en verregaande kwaliteit van hun projecten. Een unieke invalshoek die bijzonder rendabele projecten oplevert.

De oprichters  zijn betrokken geweest in de ontwikkeling en de bouw van meer dan 150 MWe operationele zonneparken, gebouwd in diverse Europese landen en klimatologische omstandigheden.

Wat doen we?

De core business van GreenVentures NV, is de ontwikkeling, financiering en het beheer van “rooftop” en “utility scale”  zonneparken, in zowel Europa, Afrika als Latijns Amerika. 

Hierbij staan onze investeerders centraal. GreenVentures focust op de creatie van maximale meerwaarde voor haar investeerders, met focus op een optimale risk/return.

GreenVentures neemt zelf de ontwikkeling en constructierisico’s (via gekwalificeerde EPC partners) voor haar rekening en biedt enkel operationele zonneparken aan (gestructureerd in aparte juridische entiteiten) die dagelijks groene stroom leveren en stabiele inkomsten genereren. Concreet gaat het dus enkel om herfinanciering van netgekoppelde, turn key  projecten, waarbij het risico van de investeerder sterk beperkt wordt. 

Projectontwikkeling

Onder ontwikkeling verstaan wij het volledige proces nodig om een project bouwrijp te maken : het verwerven van de eigendoms- of huurrechten, het verkrijgen van de noodzakelijke netwerkaansluitingen, bouwvergunningen alsook het onderhandelen van alle juridische contracten, inclusief PPA contracten voor stroomafname. 

Wanneer het project bouwrijp is, wordt een EPC en O&M contract afgesloten met een professionele EPC partner. Deze neemt de volledige constructie en de bijbehorende risico’s op zich, tot het ogenblik waarop de PV installatie aangesloten wordt op het net en de eerste energie wordt geleverd.

Financiering

De “equity”  financiering van deze  turn key projecten gebeurd via aparte “GreenVentures funds”, waarbij elk fonds een aparte focus heeft : hetzij geografisch, volgens risicoklasse en/of project specifiek.    

Elk project of fonds wordt deels gefinancierd met bankfinanciering verschaft door gerenommeerde bankinstellingen, waarbij gestreefd wordt naar een maximale schuldgraad van 70%. De financieringstermijnen bedragen gemiddeld 7 – 10 jaar. 

Asset management

GreenVentures beheert uw plant volledig, alsof zij zelf eigenaar is van de plant. Hierbij wordt de PV installatie op dagdagelijkse basis 24/24 gemonitord, en worden de verschillende installaties ten opzichte van elkaar vergeleken. Eventuele performantie variaties worden onmiddellijk aangepakt en waar mogelijk worden de PV installaties geoptimaliseerd.

Via een professionele softwaretool, worden maandelijks rapporten voor de investeerders gegenereerd, en indien gewenst krijgt ook elke investeerder een permanente login om zijn projecten op te volgen. 

Onze assetmanagement services omvatten naast monitoring en rapportage, ook de boekhouding, het kasbeheer, de jaarafsluiting, alsook de opvolging van alle wettelijke bepalingen.

Het operationele beheer wordt uitbesteed aan lokale partners, die beschikken over de noodzakelijke competenties en service onderdelen.  GreenVentures superviseert en coordineert  haar operationele partners en hun interventies op dagdagelijkse basis. 

Onze focus

GreenVentures richt zich vandaag op die landen die zich in de zogenaamde “Sunbelt” bevinden : deze landen hebben een zeer groot potentieel dankzij een zeer goede zoninstraling in combinatie met een aantrekkelijke electriciteitsprijs. Hierbij wordt gestreefd naar projecten die zonder subsidies duurzaam zijn op lange termijn, en dankzij hun ligging concurrentieel zijn met elke vorm van fossiele brandstoffen.

Wij mikken hierbij op PPA’s (Power Purchase Agreement), energie verkoopovereenkomsten met lokale bedrijven (mijnen, electriciteitsbedrijven, lokale overheden…) waarbij de commerciële en politieke risico’s met bijkomende garanties worden afgedekt.

Tevens investeren wij intensief in de ontwikkeling van autonome rurale elektriciteitsnetwerken.

Onze trackrecord

GreenVentures ontwikkelde tot op heden succesvol projecten in Roemenië, België, UK en Chili. Voor in totaal 150 MWe.