Wat doen we?

Wat doen we?

Projectontwikkeling

Onder ontwikkeling verstaan wij het volledige proces nodig om een project bouwrijp te maken : het verwerven van de eigendoms- of huurrechten, het verkrijgen van de noodzakelijke netwerkaansluitingen, bouwvergunningen alsook het onderhandelen van alle juridische contracten, inclusief PPA contracten voor stroomafname. 

Wanneer het project bouwrijp is, wordt een EPC en O&M contract afgesloten met een professionele EPC partner. Deze neemt de volledige constructie en de bijbehorende risico’s op zich, tot het ogenblik waarop de PV installatie aangesloten wordt op het net en de eerste energie wordt geleverd.

Financiering

De “equity”  financiering van deze  turn key projecten gebeurd via aparte “GreenVentures funds”, waarbij elk fonds een aparte focus heeft : hetzij geografisch, volgens risicoklasse en/of project specifiek.    

Elk project of fonds wordt deels gefinancierd met bankfinanciering verschaft door gerenommeerde bankinstellingen, waarbij gestreefd wordt naar een maximale schuldgraad van 70%. De financieringstermijnen bedragen gemiddeld 7 – 10 jaar. 

Asset management

GreenVentures beheert uw plant volledig, alsof zij zelf eigenaar is van de plant. Hierbij wordt de PV installatie op dagdagelijkse basis 24/24 gemonitord, en worden de verschillende installaties ten opzichte van elkaar vergeleken. Eventuele performantie variaties worden onmiddellijk aangepakt en waar mogelijk worden de PV installaties geoptimaliseerd.

Via een professionele softwaretool, worden maandelijks rapporten voor de investeerders gegenereerd, en indien gewenst krijgt ook elke investeerder een permanente login om zijn projecten op te volgen. 

Onze assetmanagement services omvatten naast monitoring en rapportage, ook de boekhouding, het kasbeheer, de jaarafsluiting, alsook de opvolging van alle wettelijke bepalingen.

Het operationele beheer wordt uitbesteed aan lokale partners, die beschikken over de noodzakelijke competenties en service onderdelen.  GreenVentures superviseert en coordineert  haar operationele partners en hun interventies op dagdagelijkse basis.