Duurzame energie haalt het van fossiele brandstoffen

Volgens een analyse in 2015 van BNEF, komt er jaarlijks meer nieuwe capaciteit bij uit hernieuwbare energie dan kolen, aardgas en olie samen.

Duurzame energie haalt het van fossiele brandstoffen

De nieuwe elektriciteitsproductie is vaker duurzaam en deze trend zal zich enkel bevestigen. Volgens een analyse in 2015 van Bloomberg New Energy Finance, komt er jaarlijks meer nieuwe capaciteit bij uit hernieuwbare energie dan kolen, aardgas en olie samen. De verschuiving vond voor het eerst plaats in 2013, toen er een capaciteit van 143 gigawatt aan hernieuwbare elektriciteit werd toegevoerd op wereldvlak, in vergelijking met 141 gigawatt aan nieuwe installaties van fossiele brandstoffen.

Deze trend is nog meer verrassend, wanneer men deze resultaten vergelijkt met een voorspelling van het begin van dit millenium, 2000 IEA world energy outlook.  Daarin werd voorspeld dat het aandeel van hernieuwbare energie zou klimmen tot slechts 3 % tegen 2020, en daarna met 2%. De nieuwe voorspelling, 2015 IEA world energy outlook,herziet het aandeel van hernieuwbare energie tot meer dan 26% tegen 2020, komende van 22% in 2013. Een opmerkelijke verschuiving op korte tijd.